Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

14:02
3468 afd3 500
Reposted fromamatore amatore
insomniahumanstory
13:58
3439 0922
Reposted fromrisky risky viairmelin irmelin
13:58
0415 59f0 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
13:57
6513 2081
Reposted fromamatore amatore viairmelin irmelin
insomniahumanstory
13:57
Są takie piosenki, które muszą być słuchane jak najgłośniej, i takie, które najlepiej brzmią po cichu.
Reposted fromlittlefool littlefool viairmelin irmelin
13:57
0411 f349 500

70rgasm:

Bob Dylan and Suze Rotolo, 1963

Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
insomniahumanstory
13:56
2222 a1d1 500
Reposted frommaple-leaf maple-leaf viairmelin irmelin
insomniahumanstory
13:55
Jak brzmi Twój głos, kiedy mówisz o czymś, co ma dla Ciebie ogromne znaczenie?
Reposted fromparafina parafina viairmelin irmelin
insomniahumanstory
13:53
6429 2ab5
Reposted frompsychoo psychoo viairmelin irmelin
insomniahumanstory
13:51
9097 c235 500
Reposted fromrichardth richardth viairmelin irmelin
13:50
9337 ed93
Reposted fromzi zi viairmelin irmelin
insomniahumanstory
13:49
1743 fdb9 500
Reposted fromkaiee kaiee viairmelin irmelin
insomniahumanstory
13:48
To, czego chcesz, przychodzi do ciebie zawsze inaczej, wcześniej, później, w niedoborze, w nadmiarze.
— jakub żulczyk
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapolciak polciak

August 16 2017

insomniahumanstory
19:00
Wciąż dręczyła się pytaniem, co nie tak było z jej życiem, że wszystko szło inaczej, niż powinno.
— Andreas Franz, Śmiertelna dawka
insomniahumanstory
18:59
Czasem dzień jest zły tylko dlatego, że Cię w nim nie ma.
— m

August 15 2017

insomniahumanstory
22:00
Przyjaźń - według mojej definicji - zasadza się na dwóch rzeczach. (...) Szacunku i zaufaniu. Oba czynniki są niezbędne. I muszą działać w obie strony. Można do kogoś żywić głęboki szacunek, ale bez zaufania przyjaźń się rozpada.
— "Mężczyźni którzy nienawidzą kobiet"
Reposted fromKazeKashi KazeKashi viagdziejestola gdziejestola
insomniahumanstory
22:00
Często przyłapywałem ją na tym, że patrzy na mnie tak, jakby mnie nigdy wcześniej nie widziała, zupełnie jakby chciała się mnie nauczyć.
— Jeanette Winterson "Płeć wiśni"
Reposted fromyourtitle yourtitle viagdziejestola gdziejestola
insomniahumanstory
22:00
Spanie obok drugiej osoby, w odległości paru centymetrów to akt absolutnej ufności.
— Jonathan Carroll
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapchamtensyf pchamtensyf
insomniahumanstory
21:58
3266 f7ad 500
Reposted frommart6na mart6na viairmelin irmelin
insomniahumanstory
21:56
3315 e4b8
Reposted fromweheartit weheartit viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl