Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

insomniahumanstory
19:10

Cuda nie lubią diagnozy.

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaincentive incentive
insomniahumanstory
19:10
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście. A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapolciak polciak
insomniahumanstory
19:09
Jestem szczęśliwa, kiedy jestem. Kiedy chcę ryczeć, to ryczę. Życie nie jest cacy. Dookoła nie latają kolorowe ptaszki i różowe baloniki, a ja nie wyglądam jak top modelka wyjęta z żurnala. Kurwa mać, życie potrafi spuścić wpierdol i dobrze o tym wiesz, więc nie zawsze muszę cieszyć japę.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromimpulsivee impulsivee viapolciak polciak

June 22 2017

insomniahumanstory
18:00
Po co nam był ten cyrk, Honey? 
insomniahumanstory
10:16
2125 37d7 500
Reposted fromtichga tichga viapierdolony pierdolony
insomniahumanstory
10:15
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber
insomniahumanstory
10:15
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka
insomniahumanstory
10:15
Zmęczony burz szaleństwem, jak statek pijany,
Już niczego nie pragnę, jeno wielkiej ciszy
I kogoś, kto zrozumie mój żal nienazwany,
Kogoś, kto mą bezsłowną tęsknotę usłyszy;

Kogoś, kto jasną duszą życie mi przepoi,
Iżbym w spokoju bożym wypoczął po męce,
Kogoś, kto rozszalałe serce uspokoi,
Kładąc na moje oczy miłosierne ręce.

Idę po szczęście swoje. Po ciszę. Do kogo?
Którędy? Ach, jak ślepiec! Zwyczajnie - przed siebie.
I wiem, że zawsze trafię, którą pójdę drogą,
Bo wszystkie moje drogi prowadzą do Ciebie.
— Julian Tuwim
insomniahumanstory
10:14
Opowiadam, jak mi minął dzień. Najlepszy dzień, jaki spędziłem samodzielnie w Chicago.
Dostałem awans.
Poszedłem na fajny, długi spacer.
Wydałem ciężko zarobione pieniądze na coś pięknego.
Zjadłem tę piękną rzecz, była smaczna.
Zaprzyjaźniłem się z kimś.
Dostałem prezent. 
Nauczyłem się czegoś.
To był naprawdę wspaniały dzień. 
Mówię Lilly, że ją kocham, że tęsknię za nią. Wydaję ostatniego dolara na żeton do domu. Jakaś cząstka mnie spodziewa się, że Lilly będzie na mnie czekać. Dałbym wszystko, żeby czekała. Lilly nie czeka.
Jestem sam. Kładę się, nie mogę zasnąć.
Wyczekuję ciemności. 
— James Frey - Mój przyjaciel Leonard
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viagdziejestola gdziejestola
insomniahumanstory
10:14
4608 51fd

June 21 2017

insomniahumanstory
20:22
Mnie po prostu przeraża, że zapomnisz.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabylejaka bylejaka
insomniahumanstory
20:22
Różnisz się od reszty więc jesteś aspołeczny
— Bisz-Wilk chodnikowy
Reposted frompastelowe pastelowe viairmelin irmelin
insomniahumanstory
20:20
8346 ab73 500
Reposted fromflesz flesz viaclerii clerii
insomniahumanstory
20:17
Reposted fromweightless weightless viaclerii clerii
insomniahumanstory
20:16
Jestem zmęczona Przyjacielu, tak bardzo, że najchętniej położyłabym się do łóżka i nie wstawała. Przespałabym dzień,  dwa, może miesiąc lub rok. 
Może całe życie.

Jestem zmęczona Przyjacielu, naprawdę jestem.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viagdziejestola gdziejestola
insomniahumanstory
20:15
Prędzej czy później zwariować muszę, bo się nie w świecie, ale w sobie duszę.
— witkacy
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasuben suben
insomniahumanstory
19:07
Prosiłam Was. :) 
insomniahumanstory
12:14
2976 63fb 500
Reposted fromyouthless youthless viagdziejestola gdziejestola

June 20 2017

insomniahumanstory
23:03
Jeśli pójdę z inną, nie mów że serce Ci pękło.
— Skubas
insomniahumanstory
22:56
7924 e270
Reposted fromrtmn rtmn viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl