Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

insomniahumanstory
20:48
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaanikroku anikroku
insomniahumanstory
20:47
Dla introwertyka ważna jest jakość rozmów, dlatego starannie dobiera sobie rozmówców.  Jeśli jesteś przyjacielem introwertyka, doceń to
— "Introwertyzm - fakty i mity" Michał Lewandowski
Reposted fromdrusill-a drusill-a viaanikroku anikroku
insomniahumanstory
20:47
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanikroku anikroku
insomniahumanstory
20:46
5201 642a 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaanikroku anikroku
insomniahumanstory
20:44
8062 03b2
Reposted frommoai moai vianot-about-angels98 not-about-angels98
insomniahumanstory
20:44

Proces zakochania wg Gerharda Crombacha:

Oczy zbierają informacje o wzroście, figurze, kolorze włosów i oczu, odzieży i szczegółach twarzy. Następnie z prędkością 432 km/h sygnały docierają do mózgu. Jednocześnie ucho wyławia barwę głosu i śmiechu a nos rejestruje bezwonne feromony.

Sortowanie danych i porównywanie z przechowywanymi wzorcami doznań pozytywnych i negatywnych. Jeżeli wykryty został sygnał negatywny – proces ulega zamrożeniu, jeżeli pozytywny – mózg przechodzi do fazy trzeciej.

Podczas wykrycia sygnałów pozytywnych hipotalamus zaczyna produkować fenyloetyloaminę. Początek tego procesu występuje zwykle ok. 4 sekundy. W tym czasie uderzenia serca zwiększyły się ok. 50%, automatycznie oddech staje się szybszy, dodatkowo u kobiet oczy zaczynają błyszczeć.

insomniahumanstory
20:43

September 19 2017

20:29
5496 7d01
20:25
1830 9b21
Reposted fromreylin reylin viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
insomniahumanstory
20:25
0664 6951 500
Reposted fromowca owca vialemkove lemkove
insomniahumanstory
20:25
2151 b490 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialemkove lemkove
20:23
insomniahumanstory
20:22
5288 6ffb
Reposted fromsiseniorita siseniorita vialemkove lemkove
insomniahumanstory
20:22
9338 9ad9
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaclerii clerii
insomniahumanstory
20:20
8412 842e 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling vialemkove lemkove
insomniahumanstory
20:20
4610 c834 500
Reposted fromcrazydunky crazydunky vialemkove lemkove
insomniahumanstory
20:18
5514 bdac 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialemkove lemkove
insomniahumanstory
20:18
2222 d21d
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viabylejaka bylejaka
insomniahumanstory
20:16
0267 9ab8
Reposted fromSharonSullivan SharonSullivan viairmelin irmelin
20:15
4181 75e2
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl