Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

insomniahumanstory
20:27
8664 8f1a 500
Reposted fromowca owca viairmelin irmelin
insomniahumanstory
20:25
1025 0990
Reposted fromLadykwa Ladykwa viairmelin irmelin
insomniahumanstory
20:06
5619 9b55
Reposted fromLadykwa Ladykwa viachcetylkokima chcetylkokima
19:24
insomniahumanstory
19:23
insomniahumanstory
19:22
Jeżeli nerwica ma polegać na tym, że człowiek pragnie dwóch, zupełnie sprzecznych ze sobą rzeczy naraz, to, owszem, w takim razie jestem wariatką! Wiem, że przez całe życie będę się miotała pomiędzy różnymi, wykluczającymi się nawzajem pragnieniami!
— Sylvia Plath "Szklany klosz"
Reposted fromMissMurder MissMurder viagdziejestola gdziejestola
insomniahumanstory
19:21

''Było warto oszaleć dla tych uszytych z pozłacanej waty sekund.''

Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viagdziejestola gdziejestola
insomniahumanstory
19:21
9036 538b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
19:20
insomniahumanstory
19:19
3359 ba62 500
Reposted fromkrzysk krzysk viagdziejestola gdziejestola
insomniahumanstory
19:18
1670 5bc8 500
Poświatowska
Reposted frommaardhund maardhund viagdziejestola gdziejestola
insomniahumanstory
19:18
5697 b636
Reposted fromlittlefool littlefool viagdziejestola gdziejestola

May 20 2017

insomniahumanstory
20:44
9294 fd0f 500
Reposted fromkyky kyky viagdziejestola gdziejestola
insomniahumanstory
20:41
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viapchamtensyf pchamtensyf
insomniahumanstory
20:38
20:38
8165 12ce
Reposted fromzzuuoo zzuuoo viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
insomniahumanstory
20:38

May 19 2017

insomniahumanstory
22:24
Przecież to może być ostatnia okazja do zrobienia w życiu czegoś po raz pierwszy.
— w życiu nie przypuszczałam, że zapiszę sobie cytat z własnego snu.
Reposted frommrrru mrrru viagdziejestola gdziejestola
22:23
7826 7312 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viairmelin irmelin
22:23
2574 821c 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl