Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2017

insomniahumanstory
13:47
Jestem zmęczona. Naprawdę nie chcę już tak żyć. Jestem zmęczona udawaniem, że wszystko gra, bo wcale tak nie jest. Za każdym razem, kiedy się uśmiecham, czuję się tak, jakbym się oszukiwała, ale nie wiem, jak inaczej żyć.
— Colleen Hoover "Losing Hope"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaaanetaxx aanetaxx
insomniahumanstory
13:46
Nie uśmiechaj się, wiem, że nie przespałaś nocy.
Reposted frommefir mefir viaaanetaxx aanetaxx
insomniahumanstory
13:44
Ja wszystko wytrzymam, tylko... ja muszę czuć, że ty mnie kochasz, słyszysz?
— Skazany na bluesa
Reposted fromrawwwr rawwwr viazdzir zdzir
insomniahumanstory
13:39
4409 a867
Reposted fromxalchemic xalchemic viazdzir zdzir
insomniahumanstory
13:38
4499 05df
Reposted frommagdenvja magdenvja viazdzir zdzir
insomniahumanstory
13:37
1305 0342
Reposted fromeklerrka eklerrka viaoblivious oblivious
insomniahumanstory
13:36
5236 a0b5 500
Reposted fromzielonypenis zielonypenis viaSanthe Santhe
insomniahumanstory
13:34
1287 59ec
Reposted fromIriss Iriss viaviolethill violethill
13:34
insomniahumanstory
13:32
8721 1181 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaviolethill violethill
insomniahumanstory
13:32
1697 eb7c 500
Reposted fromall-about-kate all-about-kate viamagdulum magdulum
insomniahumanstory
13:30
- Jestem zmęczony myśleniem o tym czego mi nie mówisz.
- Czyli źle ci ze mną??
- Nie. Źle mi jak ze mną nie rozmawiasz.
— znalezione.
Reposted fromdygoty dygoty viaMsChocolate MsChocolate
insomniahumanstory
13:30
Nie wiedziałem, że potrafisz tak kochać. Strasznie długo byłaś sama, co?
— Marek Hłasko - "Port pragnień"
insomniahumanstory
13:29

Przyciągnął ją do siebie i pocałował.

Niektóre rzeczy trzeba zrobić, nawet jeśli jest to zły pomysł.

— Miasto Upadłych Aniołów
insomniahumanstory
13:29
To dla niego. To dla niego chcę być piękniejsza, chudsza, bardziej radosna, opiekuńcza. To dla niego dbam o każdy skrawek mojego ciała i duszy, żeby leżąc obok niego czuć jego wzrok pełen zachwytu i miłości. Żeby chciał żebym była jego już do końca, żeby był dumny, że jestem jego. 
Reposted fromtruustme truustme viaczarnakotka22 czarnakotka22
insomniahumanstory
13:28
insomniahumanstory
13:26
Chce Cię pomiędzy szóstym drinkiem nocą  a pierwszą kawą rano .
— zostań.
Reposted fromzenibyja zenibyja viaMonia94 Monia94
insomniahumanstory
13:23
Nie pamiętam dokładnie dnia, w którym zrozumiałam, że moim największym wrogiem jestem ja sama. Szkoda, bo powinnam go na złoto oznaczyć w kalendarzu. Nagle z niesamowitą siłą i wyrazistością dotarło do mnie to, że ja sama nie lubię siebie i nie mam dla siebie żadnej propozycji na przyszłość.
— Pawlikowska
Reposted fromThatswhy Thatswhy viaanikroku anikroku
13:23
3865 67d2 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaanikroku anikroku
insomniahumanstory
13:23
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl