Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2017

insomniahumanstory
19:28
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viairmelin irmelin
insomniahumanstory
19:27
insomniahumanstory
19:26
8221 6dba 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling vialemkove lemkove
insomniahumanstory
19:25
4031 384d 500
fot. Nester Formentera
Reposted fromvigil vigil viairmelin irmelin
insomniahumanstory
19:24
wejść pod jedną kołdrę, do swojej na wpół śpiącej już dziewczyny, po wyczerpującym dla obojga dniu, przytulić ją i zasnąć. 

To musi być super uczucie. I chociaż pewnie w rzeczywistości nie rozwiązuje ono problemów i nie odpowiada na pytanie o sens, to, niedoświadczone, potrafi spędzać sen z powiek ludziom jako to uczucie, które przyniosłoby im wreszcie szczęście i spełnienie.
Jak wiele razy osiągamy w życiu coś wymarzonego i dociera do nas że to jednak wciąż nie t o?
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
insomniahumanstory
19:24
insomniahumanstory
19:24
7941 3656
Reposted fromweightless weightless viagdziejestola gdziejestola
insomniahumanstory
19:24
3696 584c
Reposted fromkatalama katalama viagdziejestola gdziejestola
19:23
insomniahumanstory
19:23
4123 ff62
Reposted fromnyaako nyaako viagdziejestola gdziejestola
insomniahumanstory
19:22
Od kiedy nie mogę Cię widywać, zrozumiałem jak bardzo Cię potrzebuję. (...) Od Twojego zniknięcia wszystko wydaje mi się nijakie.
— Haruki Murakami
insomniahumanstory
19:22
5957 7575
Reposted fromretaliate retaliate viamoai moai

November 10 2017

21:41
4053 1b9e 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viamoai moai
insomniahumanstory
21:40
insomniahumanstory
21:37
6555 c306
Reposted fromiamstrong iamstrong viaclerii clerii
insomniahumanstory
21:37
Reposted fromTokyoMEWS TokyoMEWS viapanmrok panmrok
insomniahumanstory
21:36
6890 bda1 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
insomniahumanstory
21:35
Hyocheon Jeong
Reposted fromEmisja Emisja viairmelin irmelin
insomniahumanstory
21:34
7641 d6c9 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
insomniahumanstory
21:34
4179 fb04 500
Reposted fromMsCaptain MsCaptain viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl