Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2018

insomniahumanstory
09:08

wierzę w rozmowy dusz,
których ty nie słyszysz

i kiedy nic nie mówię
i kiedy cię nie widzę

wcale nie znaczy,
że mnie nie ma z tobą.

— "Winem pisane"
insomniahumanstory
09:05

nie pytaj

dlaczego wybrałem

właśnie ciebie

nie powtarzaj

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

patrzysz na mnie

najczulej

i przez twój dotyk

rozpływam się w powietrzu

tyle osób poznałem

i nikt nie doprowadzał mnie

do takiego szaleństwa

jak ty

więc nie mów mi

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

to nieprawda

nie mógłbym

insomniahumanstory
09:05
4893 bfda
Reposted fromnazarena nazarena viagdziejestola gdziejestola
insomniahumanstory
09:04
Jeżeli to jest prawdziwe to i tak przetrwa.
— VNM - "Kent stej"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola
insomniahumanstory
09:04
Nadal myślę, że miłość nam się "przytrafia", ale uważam też, że spotykamy ją wtedy, kiedy jesteśmy na to gotowi. Właściwie to mamy ją cały czas w sobie, a spotykamy jedynie osobę, która potrafi w nas obudzić tę lawinę uczuć. Musimy nauczyć się być sami ze sobą, żeby umieć być z drugą osobą. Lubić swoją samotność, żeby polubić obecność drugiej osoby. I w końcu pokochać siebie, żeby kochać drugiego człowieka. Miłość - to nie jest spotkanie dwóch połówek, które się uzupełniają. Miłość jest spotkaniem dwóch odrębnych jednostek, które świadomie decydują się na bycie z kimś, dlatego, że tego chcą, a nie potrzebują. Miłość nie jest uśpieniem, chociaż często wydaje nam się wtedy, że tak naprawdę śnimy. Ale to nie tak. Miłość jest przebudzeniem. Otwiera nam serce na świat, innych i na samych siebie.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaanikroku anikroku
insomniahumanstory
09:03
4247 228c 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaanikroku anikroku
insomniahumanstory
09:03
5094 5f5d 500
Reposted frombabyface babyface viaserplesniowy serplesniowy
insomniahumanstory
09:03
2936 28e6 500
fot. Lindsay Dewald
insomniahumanstory
09:02
Życzę Ci, abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę, z którą pragniesz być. Osobę na widok, której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę, o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N. Belcik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
insomniahumanstory
09:02
Mała przestań czekać na jutro, na ładniejszy wschód słońca, na lepszą pogodę, prawdziwych przyjaciół i większe zarobki. Żadna z tych minut, które marnujesz na czekanie, już nie wróci. Zacznij więc doceniać każdą jedną chwile, smakować najprostsze rzeczy i bez okazji zakładać najlepsze ubrania. To nie rzeczywistość musi się zmienić, żebyś była szczęśliwa, tylko Twoja perspektywa.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamoai moai
insomniahumanstory
09:02
Reposted fromquestion question viamoai moai
09:02
9593 d574 500
Reposted fromtwice twice viamoai moai
insomniahumanstory
09:01
3821 8d18
09:00
insomniahumanstory
08:59
6375 f44f 500
insomniahumanstory
08:58
0687 db49
Reposted fromsometimes sometimes vialemkove lemkove
insomniahumanstory
08:58
Reposted fromFlau Flau vialemkove lemkove
insomniahumanstory
08:58
Reposted fromgruetze gruetze vialemkove lemkove
insomniahumanstory
08:57
4915 873b
Reposted fromcalifornia-love california-love vialemkove lemkove
insomniahumanstory
08:57
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl